Gustav Einarsson

Gustav Einarsson

Jag söker och skapar drivkraft i det jag gör. Tillsmmans och med hjälp av många människor, I made this:

Knatteskutt

2007 genomfördes de första idrottsskolorna inriktade på att prova många olika idrotter under en termin för de lite yngre barnen i åtta städer i Sverige. Sedan dess har intresset ökat enormt och idag finns Knatteskutt i cirka 130 städer/områden i Sverige samt utanför Sveriges gränser. I Finland finns den finska motsvarigheten till Knatteskutt, Lassiloika.

Under våren 2012 startade vi också Knatteskutts dansinriktning i Sverige. En terminsaktivitet för barn med ett intresse för dans och musik. Här får barnen möjlighet att prova på häftiga danser under lekfulla former till svängig musik!

Alla Knatteskutts aktiviteter för barn grundar sig på lek- och koordinationsbetonade övningar utifrån Knatteskutts tre grundpelare:

1. Lekfullhet och glädje
2. Motorisk inlärning
3. Utveckling i grupp

Under 10 träningstillfällen får de deltagande barnen hos Knatteskutt bekanta sig med både nya och gamla idrottsaktiviteter samt träffa nya och gamla kompisar i form av barn och vuxna. Vi vill med Knatteskutt väcka ett intresse till fortsatt aktivitet inom idrott eller dans för barnen!

Våra målsättningar och syften inom Knatteskutt är att:
• Låta barnen prova olika idrottsaktiviteter
• Barnen skall få upp ögonen för en eller flera idrottsaktiviteter
• Inspirera till en händelserik och aktiv fritid
• Under lekfulla former utveckla barnens motorik och koordination

Knatteskutts koncept
Från och med hösten 2012 arbetar Knatteskutt efter ett färdigt koncept under träningstillfällena. Konceptet är skapat av idrottspedagoger och i samarbete med erfarna ledare inom Knatteskutt. Fokus ligger på barnens nyfikenhet och att den på ett lekfullt sätt ska få utrymme under aktiviteterna. Barnen kommer under terminen att få prova på olika roliga idrotter/danser, rörelseformer och aktiviteter.